80 procent av de nyutexaminerade diplomingenjörerna hade lätt att få arbete

|
Uutinen
Kuuntele

Närmare 80 procent av de diplomingenjörer och arkitekter som utexaminerades förra året hade lätt eller mycket lätt att få ett arbete som motsvarade deras utbildning, framgår av en enkätundersökning som genomfördes av TEK.

Arbetserfarenhet och kontakter är av avgörande betydelse för sysselsättningen. Tre fjärdedelar av de nyutexaminerade inom den tekniska branschen angav att de hade blivit anställda antingen på den arbetsplats där de gjort sitt diplomarbete eller där de arbetat under studietiden.

En finländsk nyutexaminerad inom den tekniska branschen har i genomsnitt två års arbetserfarenhet från sitt eget fackområde.

Bland utrikes födda nyutexaminerade visar sig bristen på arbetserfarenhet och kontakter som en betydligt svagare sysselsättning. Bara var fjärde av de icke-finländska studerandena har anställning när de blir klar med studierna, medan närmare två tredjedelar av finländarna har det.

Enligt direktör Jari Jokinen som ansvarar för TEK:s utbildnings- och arbetskraftspolitik förblir en hel del av utländska högutbildades kompetens outnyttjad på arbetsmarknaden.