130 miljoonan euron rahasto vauhdittaa pk-yritysten kasvua

|
Uutinen
Kuuntele

Kasvurahastojen rahasto II:n uskotaan vaikuttavan jopa sadan suomalaisen kasvuyrityksen kasvuun.

Valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy saa uuden kasvurahastojen rahaston. Kasvurahastojen Rahasto II:n pääoma on 130 miljoonaa euroa, josta 60 miljoonaa tulee valtiolta ja loput neljältä työeläkeyhtiöltä.

Uusi rahasto sijoittaa noin kymmeneen Suomessa toimivaan pääomasijoitusrahastoon. Sijoituskautensa päättäneen KRR I:n pääoman katalysointivaikutuksen perusteella voidaan arvioida, että uutta ja kasvua tukevaa riskisijoituskapasiteettia syntyy kohderahastoihin lähivuosina jopa miljardin euron edestä.

– Pääosa uusista työpaikoista syntyy kasvaviin pk-yrityksiin. Toisaalta myös pk-yritysten kasvun rahoitus on suurimpia pullonkauloja kasvulle. Uusi rahasto helpottaa osaltaan tätä ongelmaa, toteaa elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

Apua jopa sadalle kasvuyritykselle

Valtion ohella rahastoon ovat sijoittaneet neljä työeläkeyhteisöä, Ilmarinen, Keva, Elo ja Valtion Eläkerahasto. Rahasto sijoittaa edeltäjänsä KRR I:n tavoin Suomessa toimiviin pääomasijoitusrahastoihin, jotka sijoittavat lupaaviin listaamattomiin kasvuyrityksiin. Sijoituskausi on 2014–2018.

Teollisuussijoituksen johtajan Jouni Hakalan mukaan KRR II tulee rahastojen kautta vauhdittamaan jopa yli sataa lupaavaa ja kasvuhakuista suomalaista yritystä.

KRR I sijoitti vuosina 2009–2013 yhteensä 11 suomalaiseen alku- ja kasvuvaiheen pääomasijoitusrahastoon. Nämä rahastot ovat tähän mennessä sijoittaneet yli 50 yritykseen, jotka työllistävät 4 500 henkilöä, ja joiden yhteenlaskettu liikevaihto on 490 miljoonaa euroa. KRR I vaikuttaa arvioilta noin sadan tarkasti valitun yritysten kasvuun.

KRR II -rahaston perustaminen on osa hallituksen maaliskuussa 2013 päättämää kasvurahoitusohjelmaa. Ohjelma muodostuu Tekesin alkavien yritysten rahasto-ohjelmasta ja Teollisuussijoituksen kasvuvaiheen yritysten rahastoista. Valtio toimii perustettavissa rahastoissa vähemmistösijoittajana.