TEK työpaikkana

TEK työpaikkana

Uskomme korkeatasoiseen osaamiseen ja tarjoamme mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen.

Monipuolinen ja osaava porukka

TEKin toimistolla työskentelee yhteensä noin 70 henkilöä. Organisaatiomme on monipuolinen ja monitavoitteinen. Henkilöstön keski-ikä on vähän alle 45 vuotta.
 
Henkilöstömme suurin ammattikunta on diplomi-insinöörit ja toiseksi suurin on lakimiehet. Muita ylempiä korkeakoulututkintoja ovat muun muassa ekonomi/KTM, kasvatustieteilijät ja valtiotieteilijät. Uskomme toimistolla korkeatasoiseen osaamiseen ja tarjoamme mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen. 

Tutustu tekkiläisten töihin tarkemmin täällä

TEK huolehtii henkilöstöstään

Haluamme olla esimerkillisiä henkilöstöpolitiikassamme. Teemme jatkuvaa kehitystyötä ollaksemme terveyttä edistävä työpaikka. Ilmapiiriä mittaamme säännöllisesti henkilöstökyselyin ja kehitämme asioita yhdessä henkilöstön kanssa. Seuraamme ja edistämme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Käytössä on myös erilaisia hyvinvoinnin työkaluja, kuten varhaisen välittämisen malli.

Avoin toimintakulttuuri 

Toimistollamme on avoin ja keskusteleva toimintakulttuuri. Työpajatyöskentely on meille tyypillistä ja autamme toinen toistamme. Työyhteisön pelisäännöt laadimme yhdessä.

"TEKissä on paljon hyviä ihmisiä ja välitön ilmapiiri. Meillä myös sallitaan erilaisuutta ja ollaan joustavia.  Mielestäni työ ammattiliitossa on eettisesti kestävää työtä."

Jäsensihteeri Ira Enckell

Henkilöstön kehittäminen

Järjestötyössä suuri osa oppimisesta on työlähtöistä; uutta opitaan työkavereilta, jäseniltä, verkostoista sekä arjessa työtä tehden. Systemaattista osaamisen kehittämistä varten on toimintamalli, jonka avulla suunnataan osaamisen kehittämiseen tehtäviä panostuksia niin, että TEKin toimistolla on tarvittava osaaminen nyt ja tulevaisuudessa.

Toimistolla käydään henkilökohtaiset kehityskeskustelut kerran vuodessa, minkä lisäksi toiminnoittain pidetään tavoite- ja tuloskeskusteluita. Kullakin työntekijällä on oma osaamisen kehittämissuunnitelma. Koko henkilöstölle järjestetään tilaisuuksia, joissa käydään läpi yhteisiä tavoitteita ja vaikuttamiskohteita ja niihin liittyviä keinoja sekä arjen työtä. Esimies- ja johtamisosaamisesta huolehditaan valmennuksilla sekä yhteisten käytäntöjen avulla.

Tutustu TEKiin ja TEKin töihin Instagramissa ja Twitterissä #TEKintöissä. 

 

Asiasanat: