TEKin tapahtumien pelisäännöt

Toivomme, että TEKin tapahtumat ovat miellyttävä kokemus kaikille osallistujille. Siksi toivomme ja odotamme, että tapahtumiimme osallistuvat noudattavat pelisääntöjämme.

In English På svenska

Tarkoitus

Me TEKissä haluamme että tapahtumamme ovat jokaiselle miellyttävä kokemus. Haluamme luoda tapahtumiin ystävällisen ja turvallisen tilan kaikille sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, kyvyistä, etnisyydestä, sosioekonomisesta taustasta ja uskonnosta riippumatta.

Toivottu käyttäytyminen

Osallistujien toivotaan ja odotetaan käyttäytyvän tapahtumassa seuraavasti:

 • Osallistu tapahtumaan aktiivisesti ja omana itsenäsi, mutta ota samalla muut huomioon toiminnassasi ja puheessasi.
 • Vältä tarpeettomia konflikteja hakien ratkaisuja ensisijaisesti yhteistyön kautta.
 • Pidättäydy halventavasta, syrjivästä tai häiritsevästä käyttäytymisestä ja puheesta.
 • Ole tietoinen ympäristöstäsi ja tuo järjestäjien tietoon mahdolliset (myös vähäpätöiset) vaaralliset tilanteet, avuntarpeet ja tämän Code of Conductin loukkaukset.
 • Kohtele toisia kunnioittavasti, auta avun tarpeessa olevia ja muista että kaveria ei jätetä
 • Huomioi käytöksessäsi myös että tapahtumatiloissa saattaa olla tapahtuman ulkopuolisia henkilöitä.

Sopimaton käyttäytyminen

Häirintänä tai muutoin epäsopivana käytöksenä tapahtumassa pidetään:

 • Väkivalta, väkivallalla uhkaaminen tai väkivaltainen kielenkäyttö toisia ihmisiä kohtaan.
 • Seksistinen, rasistinen, homo- tai transfobinen ja vammaa tai terveydentilaa halventava kielenkäyttö ja vitsailu.
 • Toisen ihmisen loukkaaminen erityisesti sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, rotuun, uskontoon tai vammaan liittyen.
 • Sopimaton video- tai valokuvaaminen.
 • Sopimaton fyysinen koskettelu. Toisen koskettamiseen tulee olla suostumus.
 • Seksuaalinen häirintä sisältäen seksistiset kommentit tai vitsit, sopimattoman koskettelun tai kourimisen ja ei-toivotun ehdottelun.
 • Tapahtuman kulun jatkuva häiritseminen esimerkiksi puheiden ja esityksien aikana.

Seuraukset sopimattomasta käyttäytymisestä

 • Pyyntöä lopettaa sopimaton käytös tulee noudattaa välittömästi.
 • Tapahtuman järjestäjillä on oikeus poistaa sopimattomasti käyttäytyvät osallistujat tapahtumasta ilman erillistä varoitusta tilapäisesti tai pysyvästi.

Yhteyshenkilöt

 • Tapahtumaan liittyvissä asioissa ota yhteyttä tapahtuman järjestäjään
 • Muut kysymykset ja kehitysehdotukset jussi-pekka.teini@tek.fi, 040 7059755, @teinij

Tämä käyttäytymissääntö (Code of Conduct) on käännetty ja sovellettu versio Creative Commons Attribution-ShareAlike -lisensöidystä Citizen Code of Conductista (esimerkki täällä).

Avainsanat: