Future-Proof Engineering Education

Vastavalmistuneiden palautekyselyn tuloswebinaarissa selviää, mitä vastavalmistuneille tekniikan alan ammattilaisille kuuluu.
image with text

#FPEE2021 teemana hyvinvointi ja koronan vaikutukset opetukseen

Vuonna 2020 yliopistot joutuivat muokkaamaan vakiintuneita toimintatapojaan pandemian vuoksi. Opiskelu muuttui radikaalisti. Tutkimusten mukaan opiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen muuttuvat huolestuttavista hälyttäviksi.

Miten pandemia on vaikuttanut tekniikan alan yliopistoissa ja miten yliopistot onnistuivat reagoimaan muutokseen? Miten pidämme huolta opiskelijoiden ja koko yliopistoyhteisön jaksamisesta ja hyvinvoinnista? Miten korona näkyy vuonna 2020 valmistuneiden antamassa palautteessa?

Näistä aiheista ja tekniikan alan yliopistokoulutuksen tulevaisuudesta keskusteltiin TEKin ja alan yliopistojen kanssa #FPEE2021-webinaarissa! FPEE oli myös osa Tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmaa.

Tulokset ja materiaalit

 

Kutsumme vuosittain yliopistojen ja tiedekuntien johdon, opettajat, tutkijat, kehittäjät, opiskelijat, elinkeinoelämän edustajat ja muut tekniikan yliopistokoulutuksen asiantuntijat kuulemaan palautekyselyn tuloksia ja keskustelemaan tekniikan alan yliopistokoulutuksen tilasta ja sen kehittämisestä.

Kyselyn vastausprosentti on noin 80 % ja se tavoittaa lähes kaikki Suomessa valmistuvat diplomi-insinöörit ja arkkitehdit. Palautekysely tuottaa luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa tekniikan yliopistokoulutuksesta eri yksiköissä.

Lue lisää palautekyselystä

 

Tallenteet

  • 13.4.2021 TEK Graduate Surveyn tulokset, Arttu Piri: Katso tallenne
  • 13.4.2021 Koronan vaikutukset tekniikan alan yliopistoissa, Kati Isoaho: Katso tallenne
  • 31.3.2020 järjestetyn seminaarin tallenne
  • 15.3.2019 järjestetyn seminaarin tallenne
  • 23.3.2018 järjestetyn seminaarin tallenne

Puhujat

Kati Isoaho FPEE

Kati Isoaho

Kati Isoaho toimii arviointiasiantuntijana Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvissa. Hän on työskennellyt vuodesta 1999 alkaen korkeakouluissa, etujärjestöissä ja valtionhallinnossa. Kati on myös ollut mukana Karvin projektitiimissä, joka toteutti vuonna 2020 laajan arvioinnin poikkeusolojen vaikutuksista oppimisen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Hän vastaa Karvissa myös tekniikan alan korkeakoulutuksen tutkinto-ohjelmien akkreditoinneista.

Katariina Salmela-Aro FPEE

Katariina Salmela-Aro

Katariina Salmela-Aro on kasvatustieteen professori ja psykologi. Hän on tutkinut opiskelijoiden hyvinvointia jo usean vuosikymmenen ajan. Viime aikoina hän on tutkinut opiskelijoiden uupumusta ja intoa erityisesti korona-aikana.

Arttu Piri neliö

Arttu Piri

Arttu Piri työskentelee TEKissä analyytikkona ja vastaa muun muassa TEKin ja tekniikan alan yliopistojen yhteisen palautekyselyn (TEK Graduate Survey) yhteistyön koordinoinnista, kokonaisdatan koostamisesta ja tulosten raportoinnista. Arttu myös tukee yliopistoja tiiviisti heidän omien tulostensa reflektoinnissa ja palautedatan hyödyntämisessä.