Soveltuvuusarviointi

Soveltuvuusarvioinnit tuovat lisätietoa haastattelussa saatuun mielikuvaan.

Soveltuvuusarvioinnilla pyritään selvittämään sellaisia haettavan tehtävän kannalta oleellisia ominaisuuksiasi, jotka eivät (yleensä) liity suoraan ammattiosaamiseesi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tapasi ajatella ja toimia tietynlaisissa tilanteissa tai se, millaisista asioista työssäsi erityisesti motivoidut.  

Soveltuvuusarvioinnissa ei etsitä ”yleisesti hyvää tyyppiä”, vaan arvioinnin kriteerit perustuvat aina tehtävän vaatimuksiin ja työnantajan valittavalle henkilölle asettamiin odotuksiin. Tavoitteena on varmistaa, että sinulla on hyvät edellytykset paitsi menestyä myös viihtyä hakemassasi työssä ja työpaikassa.  

Sinulla on luonnollisesti aina oikeus kieltäytyä arvioinnista, mutta käytännössä saatat silloin menettää mahdollisuutesi saada kyseinen työpaikka.  

Uravalmentajiemme vinkit ovat jäsentemme käytettävissä ja ne löytyvät tästä, kun kirjaudut sivustolle. Jos et ole vielä jäsen, liity sivun yläkulmasta!