Henkilökohtainen uravalmennus

Uravalmennuksessa voit pohtia omaa uraasi ja sen suuntaa.

Uutta uralle -henkilökohtainen uravalmennus on kahdenkeskinen, luottamuksellinen keskustelu TEKin uravalmentajan kanssa. Keskustelussa voit jäsentää omia uratoiveitasi ja mahdollisuuksiasi sekä rakentaa tavoitteita ja niiden toteutussuunnitelmia. Uravalmennus on ratkaisukeskeistä ja pohjautuu sinun tarpeisiisi. Keskeisinä teemoina ovat tilanteeni työuralla, omat tavoitteeni, osaamiseni ja toimintastrategiani. Valmennus sisältää ennakkotehtävän, 2-3 keskustelua (kukin 1-1,5 tuntia) uravalmentajan kanssa sekä välitehtäviä tilanteen mukaan.

Uravalmennuksen hyödyntämisen tilanteita voivat olla esimerkiksi

  • Työpaikan tai tehtävän vaihtaminen ja uralla eteneminen
  • YT-tilanteisiin liittyvä työnhaku
  • Organisaatiomuutokset 
  • Työelämään paluu perhevapaiden, sairasloman tai muun vapaan jälkeen 
  • Ammatillisen kehittymisen tarve
  • Oma ammatillinen hyvinvointi ja motivaatio 

Uutta uralle -valmennusta voit hyödyntää vastavalmistuneena, uran ensivuosina, oman uran suunnan etsijänä tai muuttajana sekä työelämästä eläkkeelle siirtyessä.

Uravalmentajamme

 

Satu Myller
Uravalmentaja 
KTM,
ratkaisukeskeinen valmentaja,
NLP Coach


Sari Taukojärvi
yksikön johtaja
KM

"Sain apua TEKin uravalmennuksesta ja se ohjasi minua oikeaan suuntaan työnhaussa, joka johti nopeasti uuden työpaikan löytymiseen!"

Anonyymi jäsenpalaute

Asiasanat: