Henkilökohtainen uravalmennus

Uravalmennuksessa voit pohtia omaa uraasi ja sen suuntaa.

Minun urani -henkilökohtainen uravalmennus on kahdenkeskinen, luottamuksellinen keskustelu TEKin uravalmentajan kanssa. Keskustelussa voit jäsentää omia uratoiveitasi ja mahdollisuuksiasi sekä rakentaa tavoitteita ja niiden toteutussuunnitelmia. Uravalmennus on ratkaisukeskeistä ja pohjautuu sinun tarpeisiisi. Keskeisinä teemoina ovat tilanteeni työuralla, omat tavoitteeni, osaamiseni ja toimintastrategiani. Valmennus sisältää ennakkotehtävän, 2-3 keskustelua (kukin 1-1,5 tuntia) uravalmentajan kanssa sekä välitehtäviä tilanteen mukaan.

Uravalmennuksen hyödyntämisen tilanteita voivat olla esimerkiksi

  • Työpaikan tai tehtävän vaihtaminen 
  • YT-tilanteisiin liittyvä työnhakutarve
  • Organisaatiomuutokset 
  • Työelämään paluu perhevapaiden tai sairasloman jälkeen 
  • Ammatillisen kehittymisen tarve
  • Oma jaksaminen ja motivaatio 

Minun urani -valmennusta voit hyödyntää vastavalmistuneena, uran ensivuosina, oman uran suunnan etsijänä tai muuttajana sekä työelämästä eläkkeelle siirtyessä.

Uravalmentajamme

 

Satu Myller
Uravalmentaja 
KTM,
ratkaisukeskeinen valmentaja,
NLP Coach


Sari Taukojärvi
yksikön johtaja
KM

 

Asiasanat: