Aalto yliopisto

TEK

Kunnande ger konkurrenskraft.

Du som är medlem i Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) får tillgång till arbetsmarknadstjänster genom att via TFiF ansluta dig till Teknikens akademiker TEK, och kan sålunda dra nytta av TEK:s omfattande tjänster och förmåner. I TEK förenas diplomingenjörer och arkitekter samt matematiker, fysiker, IT-experter, planeringsgeografer och formgivare som arbetar inom området teknik. Största delen av TFiF-medlemmar är också medlemmar i TEK. Tillsammans är vi redan nästan 73 000 medlemmar och därmed det näst största medlemsförbundet inom Akava.

TEK stöder sina medlemmar i karriären, förbättrar kunnandet och samhörigheten inom yrkeskåren samt bygger vidare på ett hållbart välfärdssamhälle.

Nyckelord: