Aalto yliopisto

TEK

Kunnande ger konkurrenskraft.

Du som är medlem i Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) får tillgång till arbetsmarknadstjänster genom att via TFiF ansluta dig till Teknikens akademiker TEK, och kan sålunda dra nytta av TEK:s omfattande tjänster och förmåner. I TEK förenas diplomingenjörer och arkitekter samt matematiker, fysiker, IT-experter, planeringsgeografer och formgivare som arbetar inom området teknik. Största delen av TFiF-medlemmar är också medlemmar i TEK. Tillsammans är vi redan nästan 73 000 medlemmar och därmed det näst största medlemsförbundet inom Akava.

TEK stöder sina medlemmar i karriären, förbättrar kunnandet och samhörigheten inom yrkeskåren samt bygger vidare på ett hållbart välfärdssamhälle.

teknikens akademiker 120 år

Teknikens Akademiker TEK fyller 120 år den 17.3.2016. Dessa 120 år kommer att firas under hela året genom olika evenemang, men huvudsakligen genom vårt eget arbete. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till alla seminarier som arrangeras tillsammans med de tekniska universiteten.

Vårt gemensamma tema är Kunnande ger konkurrenskraft; varje seminarie kommer att presentera det lokala kunnandet. Tidpunkterna för evenemangen kommer att publiceras i nätet under januari, och det kommer att skrivas mer om tillfällena i TEK-tidningen och i medlemsbreven.

Berättelsen om TEK - bekanta dig med utmanigarna och höjdpunkterna under föreningens 120 år - näthistoriken (på finska).

Mer om de olika evenemangen och nyheter kring vårt gemensamma jubileumsår på nätet: www.tek.fi/120 (på finska)

Nyckelord: