Semesterpenning och semesterpremie

Lagen innehåller inga regler om semesterpenning eller semesterpremie. Dessa regler hittas i kollektivavtalen.

Vår lagdatabanken är tillgänglig för våra medlemmar och finns här när du loggar in på webbplatsen. Om du inte är medlem ännu, gå med högst upp på sidan!