Innehåll om sökord: lagdatabanken

Ett arbetsavtal som uppgjorts tillsvidare upphör vanligen genom att någondera avtalsparten säger upp avtalet, som då upphör efter uppsägningstiden.
Arbetstagaren har rätt att få ett skriftligt arbetsintyg, som innehåller uppgifter om anställningsförhållandets längd och arbetsuppgifternas art.
En förutsättning för prövotiden är att man uttryckligen har avtalat om den.
Lagen innehåller inga regler om semesterpenning eller semesterpremie. Dessa regler hittas i kollektivavtalen.
Information om uppsägningstid.
Information om uppgörande av arbetsavtal.
Ett arbetsavtal för viss tid kan inte göras i alla situationer.
Lakikirja, selata, lakitieto
Här hittar du information om arbetslivets juridiska frågor.
Lakiasiantuntija, asiakas, lakipalvelu, toimisto
TEKs jurister hjälper dig i arbetslivets juridiska frågor. Vi ger råd till våra medlemmar som är arbetstagare, arbetsgivare och företagare.