SERVICE OCH FÖRMÅNER

Arbetsmarknadsförmåner som TEK erbjudet TFiF/TEK medlemmarna.
Läs mer
Tekniikan akateemiset TEK Kuva: Joel Karppanen
Senaste nyheter

Arbetsvillkoren har betydelse turnerar i 18 kommuner

Arbetstagarens kompetens, motivation och arbetsförmåga uppstår inte ur tomma intet. Därför behövs rättvisa arbetsvillkor även i framtiden.

Obundna ökade sitt understöd i TEK:s val

70 representanter invaldes genom medlemsomröstning i Teknikens Akademikerförbund TEK:s fullmäktige för den följande treårsperioden.

Den finländska arbetsmarknadens stelbenthet överdrivs

En jämförelse visar dock att det finländska arbetslivet är mycket flexibelt.

Arbetserfarenhet och kontakter skyndar på anställningen av nyutexaminerade

Nästan 80 procent av diplomingenjörerna och arkitekterna som utexaminerades förra året har fått arbeten som motsvarar deras utbildning.

Experter behöver också en lag om arbetstid

Den nuvarande lagen om arbetstid är inte anpassad för expertarbete och de nya arbetsformerna.

Utvecklandet av kunnandet måste göras enklare under den tid man är arbetslös

Enligt TEK måste utvecklandet av kunnandet göras enklare och mer systematiskt än tidigare.