SERVICE OCH FÖRMÅNER

Arbetsmarknadsförmåner som TEK erbjudet TFiF/TEK medlemmarna.
Läs mer
Tekniikan akateemiset TEK Kuva: Joel Karppanen
Senaste nyheter

#Enterprise2017 – Teknologiföretagardagarna i Lahtis 21.9

De nationella #Enterprise2017 –Teknologiföretagardagarna anordnas 21.9 i Lahtis i Sibeliushuset för sjätte gången.

Teknikbranschens företag drunknar i kompetenspotential

Bakom framgångsrika företag finns en mångskiftande arbetsgemenskap. Vägen till ett arbetsliv som värdesätter jämlikhet och olikheter är dock ännu lång, visar TEKs undersökningar.

Arbetsvillkoren har betydelse turnerar i 18 kommuner

Arbetstagarens kompetens, motivation och arbetsförmåga uppstår inte ur tomma intet. Därför behövs rättvisa arbetsvillkor även i framtiden.

Obundna ökade sitt understöd i TEK:s val

70 representanter invaldes genom medlemsomröstning i Teknikens Akademikerförbund TEK:s fullmäktige för den följande treårsperioden.

Den finländska arbetsmarknadens stelbenthet överdrivs

En jämförelse visar dock att det finländska arbetslivet är mycket flexibelt.

Arbetserfarenhet och kontakter skyndar på anställningen av nyutexaminerade

Nästan 80 procent av diplomingenjörerna och arkitekterna som utexaminerades förra året har fått arbeten som motsvarar deras utbildning.