SERVICE OCH FÖRMÅNER

Arbetsmarknadsförmåner som TEK erbjuder TFiF/TEK medlemmarna.
Läs mer
Tekniikan akateemiset TEK Kuva: Joel Karppanen
Senaste nyheter

Höstens kollektivavtalsförhandlingar har inletts.

Medlemmarnas köpkraft och ork i arbetet ska främjas under förhandlingsrundan.

Teknikbranschens företag drunknar i kompetenspotential

Bakom framgångsrika företag finns en mångskiftande arbetsgemenskap. Vägen till ett arbetsliv som värdesätter jämlikhet och olikheter är dock ännu lång, visar TEKs undersökningar.

#Enterprise2017 – Teknologiföretagardagarna i Lahtis 21.9

De nationella #Enterprise2017 –Teknologiföretagardagarna anordnas 21.9 i Lahtis i Sibeliushuset för sjätte gången.

Arbetsvillkoren har betydelse turnerar i 18 kommuner

Arbetstagarens kompetens, motivation och arbetsförmåga uppstår inte ur tomma intet. Därför behövs rättvisa arbetsvillkor även i framtiden.

Obundna ökade sitt understöd i TEK:s val

70 representanter invaldes genom medlemsomröstning i Teknikens Akademikerförbund TEK:s fullmäktige för den följande treårsperioden.

Den finländska arbetsmarknadens stelbenthet överdrivs

En jämförelse visar dock att det finländska arbetslivet är mycket flexibelt.