• JavaScript-tukea ei tunnistettu. Tämä sivusto ei toimi kunnolla ilman JavaScript-tukea. Ole hyvä ja ota JavaScript-tuki käyttöön selaimesi asetuksista.

TEK

TEK

Tekniikan akateemiset TEK

  • on diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja vastaavan yliopistokoulutuksen saaneiden etu- ja palvelujärjestö
  • edistää tekniikkaa ihmisen, elinympäristön ja yhteiskunnan parhaaksi
  • on yksi AKAVAn suurimmista jäsenjärjestöistä.

TEK on noin 73 000 jäsenellään maamme suurin diplomi-insinöörien ja arkkitehtien järjestö. Työikäisistä diplomi-insinööreistä TEKiin kuuluu lähes 70 prosenttia. Liittoon kuuluu myös kasvava määrä arkkitehteja ja luonnontieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneita. Jäsenistä noin 22 000 on teekkareita ja matemaattis-luonnontieteellisten alojen opiskelijoita.

Tietoa, turvaa, neuvontaa

Tuemme jäseniämme ammattiuran kaikissa vaiheissa, myötä ja vastamäessä. Tarjoamme jäsenillemme ammattijärjestökentän parhaat ammattiuraa tukevat palvelut:

  • työsuhde- ja palkkaneuvontaa
  • rekrytointi-, ura- ja kansainvälistymispalveluja sekä
  • vakuutusturvaa työttömyyden ja työsuhteeseen liittyvien riskien varalta
  • ammattilehtiä ja oppaita.

TEK on vahva toimija työmarkkinoilla, sekä koulutus- ja teknologiapolitiikassa. Edistämme tekniikkaa, sen arvostusta ja soveltamista kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Vaikuttamisalueitamme ovat työmarkkinat, koulutus, tekniikka, innovaatiot ja yhteiskunta.
 

Tietoa jäsenistä
Paljonko tekkiläisiä on, miten he ovat sijoittuneet työelämässä ja paljonko he tienaavat?
Palvelut ja edut
Lue, mitä saat jäsenmaksun vastineeksi.