Unemployment insurance

Arbetslöshetförsäkring

Som TEK-medlem är du försäkrad mot arbetslöshet i Kassan för högt utbildade KOKO.

Som TEK-medlem är du försäkrad mot arbetslöshet i KOKO-kassan. Ta del av denna förmånliga försäkring, som ger dig ekonomisk trygghet vid arbetslöshet eller permittering.

TEKs företagarmedlemmars förmåner säkras bäst via Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa (AYT).