Innehåll om sökord: beslutsfattande

TEKin valtuusto 2021
I mars 2020 ordnades ett val, där man valde fullmäktige för verksamhetsperioden 2020 - 2023. Nästa val ordnas under våren 2023.