Framtidens kunnande

Framtidens kunnande

Nyckeln till vår framgång ligger i att vi är steget före alla andra i fråga om kunnande. Det här gäller såväl experterna i vårt land som hela samhället.

Finlands framgång har alltid byggt på att vi har varit beredda att investera i utbildning och forskning. Vi är dock inte de enda som följer detta recept, utan de andra länderna är med i samma race.

Framgång uppnås genom att var och en ansvarar för sin egen kompetensutveckling och den offentliga och privata sektorn satsar betydligt mer på utbildning och forskning.

Information om högskoleutbildningen, antalet examina, sysselsättningen och finansieringen av utbildningen inom den tekniska branschen i förhållande till konkurrentländerna.

För att vi ska klara oss i konkurrensen måste resurserna för våra tekniska universitet lyftas upp till toppnivå inom EU. Detta i sig är dock inte tillräckligt, utan vi måste även våga se över vår resursanvändning och omstrukturera högskoleutbildningen.

Enligt TEK bör vi:

  • se över finansieringen av högskolorna och hela högskolesystemet i Finland
  • skapa en internationell inlärnings- och forskningsmiljö vid universiteten och intensifiera universitetens samarbete med det omgivande samhället
  • satsa på en kompetensreform med framförhållning och skapa en genuin möjlighet för högskoleutbildade att fördjupa och bredda sitt kunnande
  • digitalisera inlärningsmiljön och inlärningsmetoderna inför 2020-talet, också i grundskolorna
  • bygga upp vår innovationskonkurrenskraft på nytt genom samarbete mellan högskolorna, forskningsinstituten och företagen.
Nyckelord: