Ett hållbart samhälle

Ett hållbart samhälle

Tekniken påverkar i hög grad samhället och miljön.

 

Varför behöver vi kunnande inom hållbar utveckling? Hur kan ingenjörer handla etiskt i sitt arbete? Hur kan experterna och företagen inom den tekniska branschen skapa ett hållbart samhälle?

Tekniken är dock inte helt objektiv, utan teknikutvecklingen styrs av många olika samhälleliga och politiska intressen. De tekniska lösningarna bygger också på användarnas val. Kunnande inom hållbar utveckling är alltså något som rör och förutsätts av oss alla.

Grundläggande kunnande inom hållbar utveckling borde ingå i varje teknisk högskoleexamen. pirre.hyotynen(ät)tek.fi (Kontakta oss )om du behöver verktyg för undervisning i hållbar utveckling.

Ansvar och möjlighet

Tekniskt inriktade akademiker ser inte hållbar utveckling bara som ett måste eller en ansvarsfråga, utan också som ett område där det finns stora möjligheter. Till exempel energi- och materialeffektiva lösningar är en stor affärsmöjlighet. Dessutom kan principen om hållbar utveckling höja yrkeskårens roll och genomslagskraft i samhället. I klimatprogrammet för ingenjörer presenteras olika metoder för hur klimatförändringen kan stävjas.

Teknisk etik

De stora helheterna och dimensionerna för hållbar utveckling i anslutning till dem måste gestaltas, samtidigt som det också är viktigt att skapa en bild av individens egen yrkesmässiga roll. Det finns ett samband mellan tekniken och samhället som är viktigt att förstå. Här kommer också ansvars- och etikfrågorna med i bilden. Den tekniska etiken ger ett perspektiv på frågor som rör värdena för hållbar utveckling.

Hållbar affärsverksamhet

Miljö- och cleantech-branschen hör till de tillväxtområden inom internationell verksamhet som växer kraftigast som bäst. Finländarna har med sitt kunnande och sina företag stor potential och mycket att hämta på detta område.

Över 80 procent av alla tekniskt inriktade akademiker arbetar i näringslivet. Världens enda räddning är enligt vår mening att vi klarar av att göra hållbar utveckling till lönsam affärsverksamhet. Bland de metoder som ett företag kan använda för att göra sin egen affärsverksamhet miljövänligare kan nämnas förbindelse till kontinuerlig förbättring, energi- och materialeffektivitet, miljövänlig produktplanering, företagets miljöstrategi och miljöledningssystem samt rapportering om miljö- och samhällsfrågor.