Teknologi = Framtid

Teknologi = Framtid

Med hjälp av tekniken kan Finland skapa ny hållbar tillväxt.

Vi bygger en konkurssenskraftig innovationsmiljö.

Vi deltar i att göra det finländska innovationssystemet mera effektivt, så att nytt välstånd och nya arbetsplatser ska kunna skapas.

Vi arbetar med ett nätverk av samarbetpartners av vilka de viktigaste är arbets- och näringsministeriet, Tekes, VTT, Sitra och Protomo-aktörerna.

Vi deltar i ingenjörsorganisationernas internationella klimatpåverkan med det finländska klimatprogrammet som utvecklas av ingenjörer.

Vi delar årligen ut ”Priset Finländskt Ingenjörsarbete” för en betydande innovation, samt priser för doktorsavhandlingar och diplomarbeten som erkännanden för förtjänstfullt lärdomsprov inom teknik.