Information om medlemmarna

TEK har cirka 70 000 personliga medlemmar. Av dessa är nästan 50 000 årsmedlemmar (diplomingenjörer, arkitekter och andra som avlagt en universitetsexamen och arbetar med motsvarande uppgifter) och circa 20 000 är studerandemedlemmar.

STATISTIKUPPGIFTER OM TEKs ÅRSMEDLEMMAR

  • medelålder 44 år
  • 20 % kvinnor
  • något under hälften är sysselsatta inom industrin
  • de flesta arbetar med krävande expertuppdrag eller inom ledning på mellannivå
  • medianinkomst per månad för huvudsyssla 4 700 euro/mån.
  • nästan hälften bor och arbetar i huvudstadsregionen
  • Av årsmedlemmarna har 90 procent avlagt en teknisk universitetsexamen, 8 procent en examen i matematisk-naturvetenskapliga ämnen och 2 procent någon annan examen. Av studerandemedlemmarna utgör teknologerna cirka 95 procent.
Nyckelord: