Medlemsuppgifter

Du kan gå på din egen medlemssida:

  • Välja betjäningsspråk (FI/SV/EN)
  • Uppdatera dina grund- och kontaktuppgifter
  • Uppdatera dina utbildnings- och arbetsplatsuppgifter
  • Meddela om avlagda examina

uppdatera dina uppgifter - Ta kontakt:

TEKs medlemsregister betjänar också per telefon (09) 2291 2291 och e-post under adressen jasenrekisteri(ät)tek.fi

TEKs medlemsregister betjänar måndag till fredag kl. 9 –16 (juli 09.00–15.00).

Beskrivningen för TEK's medlemregister