Karriärtjänster

TEK:s karriärtjänst erbjuder individuell coaching och gruppcoaching, både via digitala medel och personligen.

TEK stöder din karriärplanering och jobbsökning. Vi ger information och stöd vid din karriärplanering och jobbsökning.  Våra omfattande webbsidor på finska: Urapalvelut

CV-KLINIKEN

CV-kliniken (sidan på finska) ger dig tips och information om hur du skriver en bra CV för olika ändamål. Vid behov ger även våra experter kommentarer på din CV. Du kan skicka din CV (sidan på finska) till TEK's karriärcoach för kommentarer.

KARRIÄRCOACHING

Våra experter ger personlig coaching per e-post, telefon eller alternativt kan man komma överens om en besökstid. För tilläggsinformation se Uravalmennus (bara på finska).

KARRIÄRKVÄLLAR

Du kan också delta i karriärkvällar (Uraillat bara på finska) som ordnas runtom i landet. Tillställningarna behandlar aktuella teman inom arbetslivet. 

LEDIGA ARBETSPLATSER

TEKrekry-grupp på LinkedIn 

TJÄNSTER FÖR DEM SOM ARBETAR UTOMLANDS

Vi ger information och råd om löner och anställningsvillkor utomlands: Arbete i utlandet.

Bekanta dig med GoinGlobal-tjänsten (sidan på finska), där du kan hitta landsspecifik information.

TEK har ett omfattande samarbete med de nordiska systerorganisationerna. Du kan utnyttja dessa organisationers tjänster då du arbetar i ett nordiskt land och anhåller om gästmedlemskap. 

För tilläggsinformation kontakta mikaela.karavokyros(ät)tek.fi (Mikaela Karavokyros).

ÄR DU STUDERANDE OCH SÖKER SOMMARJOBB ELLER PRAKTIKPLATSER?

TEK Työkirja ger tips om hur man söker jobb och var man kan hitta lediga arbetplatser

Nyckelord: