Karriärtjänster

TEK:s karriärtjänst erbjuder individuell coaching och gruppcoaching, både via digitala medel och personligen.

TEK stöder din karriärplanering och jobbsökning. Vi ger information och stöd vid din karriärplanering och jobbsökning.  Våra omfattande webbsidor på finska: Urapalvelut

CV 

CV-ohjeet (sidan på finska) ger dig tips och information om hur du skriver en bra CV för olika ändamål. 

KARRIÄRCOACHING

Våra experter ger personlig coaching per e-post, telefon eller alternativt kan man komma överens om en besökstid. För tilläggsinformation se Uravalmennus (bara på finska).

LEDIGA ARBETSPLATSER

TEKrekry-grupp på LinkedIn 

TJÄNSTER FÖR DEM SOM ARBETAR UTOMLANDS

Bekanta dig med GoinGlobal-tjänsten (sidan på finska), där du kan hitta landsspecifik information.

TEK har ett omfattande samarbete med de nordiska systerorganisationerna. Du kan utnyttja dessa organisationers tjänster då du arbetar i ett nordiskt land och anhåller om gästmedlemskap. 

ÄR DU STUDERANDE OCH SÖKER SOMMARJOBB ELLER PRAKTIKPLATSER?

TEK Työkirja ger tips om hur man söker jobb och var man kan hitta lediga arbetplatser

Nyckelord: