Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning

TEKs medlemmar får hjälp och råd av TEKs jurister i frågor som berör medlemmens arbete.

Kontakta juristerna genom att fylla i kontaktblanketten eller per telefon 09-229121. Vid behov kan man också komma överens om ett personligt möte.

Om problem i arbetsförhållandet inte kan lösas med förtroendemannens hjälp kan TEKs jurister förhandla med arbetsgivaren. Vid behov kan ärendet också föras till förhandlingar på förbundsnivå eller till domstolsbehandling. TEKs rättsskyddsförsäkring ersätter en stor del av rättegångskostnaderna. I alla tvister, som berör arbets- eller tjänsteförhållanden, lönar det sig alltid för medlemmarna att vända sig till TEKs jurister, eftersom man då tillämpar rättsskyddsförsäkringens högre ersättningsbelopp.

Via länkarna ovan hittar du information om bl.a. arbetslöshetsersättning, försäkringar, publikationer och juridik. Juridisk Information -sidorna innehåller information om arbetslivets juridiska frågor.

 • TEKs juridiska rådgivning omfattar bl.a. frågor som gäller:
 • Uppgörandet av arbetsavtal och direktörsavtal
 • Uppgörandet av avtal om utlandskommendering
 • Tolkningen av arbetsrättsliga avtal
 • Uppsägning
 • Permittering
 • Arbetslöshetsunderstöd
 • Arbete utomlands
 • Arbetstid
 • Semester
 • Familjeledighet
 • Samarbetsförfarande
 • Grundandet av bolag
 • Fackföreningsverksamhet

Kontaktuppgifter

TEKs jurister är anträffbara alla arbetsdagar på kontoret i Östra Böle, Banvaktsgatan 2, Helsingfors. Kontakta juristerna genom att fylla i  kontaktblanketten eller per telefon 09-229121.

För service på svenska kontakta:
Ralf Forsén 09-22912210
Mikaela Karavokyros 09-22912243

TEKs andra jurister är: Emilia Uotila 09-22912221, Maritta Jalo 09-22912211, Emma Aho 09-22912252, Anna Kallio 09-22912248, Rina Knape 09-22912254 och Kirsi Widgrén 09-22912273.
Om du vill kontakta någon av TEKs jurister per e-post är adressen "förnamn"."efternamn"@tek.fi

Adress: Teknikens Akademikerförbund TEK rf,
Banvaktsgatan 2, 00520 Helsingfors
Tel. 09-229121, Fax 09-22912933