Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning

TEKs medlemmar får hjälp och råd av TEKs jurister i frågor som berör medlemmens arbete.

Kontakta juristerna genom att fylla i kontaktblanketten eller per telefon (09) 229 12345 (vardagar kl. 9-12). Vid behov kan man också komma överens om ett personligt möte.

Om problem i arbetsförhållandet inte kan lösas med förtroendemannens hjälp kan TEKs jurister förhandla med arbetsgivaren. Vid behov kan ärendet också föras till förhandlingar på förbundsnivå eller till domstolsbehandling. TEKs rättsskyddsförsäkring ersätter en stor del av rättegångskostnaderna. I alla tvister, som berör arbets- eller tjänsteförhållanden, lönar det sig alltid för medlemmarna att vända sig till TEKs jurister, eftersom man då tillämpar rättsskyddsförsäkringens högre ersättningsbelopp.

Via länkarna ovan hittar du information om bl.a. arbetslöshetsersättning, försäkringar, publikationer och juridik. Juridisk Information -sidorna innehåller information om arbetslivets juridiska frågor.

 • TEKs juridiska rådgivning omfattar bl.a. frågor som gäller:
 • Uppgörandet av arbetsavtal och direktörsavtal
 • Uppgörandet av avtal om utlandskommendering
 • Tolkningen av arbetsrättsliga avtal
 • Uppsägning
 • Permittering
 • Arbetslöshetsunderstöd
 • Arbete utomlands
 • Arbetstid
 • Semester
 • Familjeledighet
 • Samarbetsförfarande
 • Grundandet av bolag
 • Fackföreningsverksamhet

Familje- och arvsrättslig rådgivning

Som TEK medlem får du familje- och arvsrättslig rådgivning från våra jurister I följande frågor:

 • Äktenskapsförord
 • Äktenskapsskillnad
 • Ägendomens avvittring
 • Bouppteckning
 • Arvsskifte
 • Testamente

TEKs jurister sköter inte familje- och arvsrättsliga tvister, gör inte skatteplanering och uppgör inte handlingar. TEKs ansvars- och rättsskyddsförsäkring gäller inte familje- och arvsrättsliga frågor. Ta kontakt till familje- och arvsrättsliga rådgivningen med kontaktblanketten.

Kontaktuppgifter

TEKs jurister är anträffbara alla arbetsdagar på kontoret i Östra Böle, Banvaktsgatan 2, Helsingfors. Kontakta juristerna genom att fylla i kontaktblanketten eller per telefon (09) 229 12345 (vardagar kl. 9-12).