Valmaskin

Bekanta dig med kandidaternas åsikter och hitta en lämplig kandidat för dig i TEK:s valmaskin!

Om valmaskinen inte öppnas, vänligen redigera dina cookieinställningar och acceptera alla cookies. Nödvändiga cookies visar endast TEK:s eget innehåll, valmaskinen är framtagen av en extern leverantör och kräver att alla cookies accepteras för att visas.

Vad har valförbunden för synpunkter? ‹
Läs mer om valförbundens och valringarnas valprogram här.
Röstningstiden börjar den 20 mars kl. 9.00 ‹
Vi uppmuntrar alla att rösta elektroniskt och för varje elektroniskt avgiven röst donerar vi 3 euro till nytta för miljön.
Nyckelord: