Lönestatistik

Lönestatistik och -rekommendationer som baserar sig på de årliga arbetsmarknadsstudierna.

TEK gör årligen en arbetsmarknadsundersökning om diplomingenjörernas och teknologernas löneutveckling, sysselsättningsprognoser och förändringar i arbetslivet. Dessutom gör TEK ett flertal undersökningar angående studier och praktik.

Undersökningarna används både som stöd för de privata medlemmarna och för förbundets avtalsverksamhet.

Som medlem får du också personlig lönerådgivning och information om att söka jobb.
 

Löneräknare

Löneräknaren är ett program som ritar lönekurvor enligt valda faktorer. Kurvorna baserar sig på matematiska modeller ur data från arbetsmarknadsundersökningen. Dessa modeller räknar ut löneuppskattning också för sådana grupper av personer som det finns endast få eller inga uppgifter om.

Det lönebegrepp som används i Löneräknaren är helhetsmånadslön (bruttolön) som innefattar grundlön, beskattningsvärdet av naturaförmåner och regelbundet på månadsbasis utbetalade förmåner, t.ex. försäljningsprovision. Dit räknas inte övertidsersättning, semesterpenning, årsbonus och inte heller sådan resultatbonus som utbetalas mer sällan än en gång i månaden eller för längre tid.

Ytterligare uppgifter: e-post palkat(ät)tek.fi och tfn (09) 229121.

» Löneräknare - logga in

PERSONLIG LÖNERÅDGIVNING

Lönerådgivningen hjälper dig speciellt i frågor som gäller lönestatistik och lönenivå samt löneförhandlingar. Du kan kontakta lönerådgivningen om du till exempel funderar på ett lämpligt löneanspråk för ett visst jobb, vill kontrollera din aktuella lönenivå eller behöver tips för en löneförhandling. I juridiska frågor som gäller lön (t.ex. semesterpenning, lönen för semestertid, lönebetalning vid anställningsförhållandets upphörande eller övertidsersättningar) kan du kontakta TEKs jurister.

Lönerådgivningen grundar sig i huvudsak på Löneräknaren och TEKs övriga lönestatistik, som årligen sammanställs av de uppgifter som samlats in genom en arbetsmarknadsundersökning. TEKs experter har även tillgång till viss avgiftsbelagd statistik över utlandslöner.

Du kan kontakta lönerådgivningen per e-post palkat(ät)tek.fi eller per telefon (09) 229 121. Vi svarar på e-postmeddelanden så fort som möjligt, vanligtvis inom 1–2 arbetsdagar. Om ditt ärende är brådskande är det bra att nämna detta i meddelandet eller lämna ett ringbud.

För att vi ska kunna betjäna dig snabbare ber vi dig att ange lite bakgrundsinformation om dig själv och ditt jobb i meddelandet:

  • en kort beskrivning av befattningen: titel, de viktigaste uppgifterna, position inom organisationen, eventuell chefsställning
  • uppgifter om arbetsgivaren: bransch, antal anställda
  • arbetsplatsens läge: huvudstadsregionen eller övriga Finland
  • din egen utbildningsbakgrund: examen, utbildningsprogram och examensår
  • eventuell arbetserfarenhet inom branschen före examen (annat än sommarjobb, praktik eller diplomarbete)
  • gärna också din nuvarande lönenivå