Under pensionen

Under pensionen

Som pensionärsmedlem i TEK får du olika tjänster och råd i anslutning till arbetslivet.

Du kan vara med och utveckla välfärdssamhället, innovationsmiljön och utbildningssystemet i Finland också under pensionen, om du som TEK-medlem aktiverar dig i regionföreningar, klubbar och företagarklubben.

När du går i pension beräknas din arbetspension utifrån hur länge du har varit i arbetslivet och hur mycket lön du har fått. Information om arbetspensionerna får du av ditt eget pensionsbolag och på webbplatsen Arbetspension.fi samt från Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA.

Om du har varit privatföretagare har du själv betalat dina arbetspensionsavgifter till pensionsbolaget, och din arbetspension beräknas då utifrån den årsinkomst som legat till grund för dina pensionsavgifter. Här hittar du information om pension för företagare.