Jobbsökning

Har du kommit till ett vägskäl i din karriär? Söker du en ny arbetsplats? TEK:s tjänster hjälper dig att förbereda dig väl och lyckas.

Checklista för dig som söker arbete:

Arbetsavtal

När du hittat en lämplig arbetsplats bör du förvissa dig om vad du förbinder dig till. Som medlem i TEK har du möjlighet att be en jurist granska avtalet.

Bredda ditt kunnande

Kanske du har bättre chans att hitta ett nytt arbete om du utvecklar ditt kunnande? Det kan vara en lönsam investering, framför allt om du är arbetslös. Arbetskraftsutbildningen omfattar ofta en praktikperiod som kan ge dig arbetserfarenhet och nya kontakter till arbetsgivare. Samtidigt kan du utvidga ditt yrkesmässiga nätverk, där det finns dolda jobb. Man kan också studera på eget initiativ som arbetslös. Studieplanen ska i så fall lämnas in till arbets- och näringsbyrån för godkännande innan studierna inleds! Det finns särskilda bestämmelser om studier under arbetslöshet. Läs mer här (på finska)