Företagare

Företagare

Bekanta dig med våra tjänster för medlemmar som är eller överväger att bli företagare.

Omkring sex procent av alla TEK-medlemmar är företagare på heltid eller deltid. Ytterligare en fjärdedel av medlemmarna har övervägt att bli företagare eller är åtminstone intresserade av att starta eget. 

Juridiska tjänster också för företagare

Många företagarmedlemmar begär hjälp av TEK:s jurister i arbetsrättsliga frågor, till exempel när det gäller att upprätta arbetsavtal. Om du behöver råd i ett juridiskt ärende kan du läsa igenom de vanligaste frågorna (på finska) eller kontakta TEK:s jurister med kontaktformulär eller ringa servicenumret (09) 229 12345 (vardagar kl. 9-12).

Juridisk information om företagsverksamhet finns i tjänsten VirtuaaliLakimies (på finska), som TEK:s medlemmar har gratis tillgång till.

Försäkringsskydd för företagare

TEK:s rättsskyddsförsäkring omfattar förutom personer i arbets- eller tjänsteförhållande även självständiga yrkesutövare som inte har egna anställda samt medlemmar som idkar sitt yrke i företagsform och som är ensamma ägare till sitt företag. Det är alltså fråga om en ansvars- och rättsskyddsförsäkring för yrkesutbildade.

Läs mer om TEK:s ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Nätverka i TEK:s Företagarklubb

TEK:s Företagarklubb för samman alla TEK-medlemmar som är eller överväger att bli företagare. Företagarklubben är den nyaste av TEK:s klubbar, men till medlemsantalet de facto en av de största. Företagarklubben erbjuder aktuell information om företagsamhet via en blogg och sociala medier. På klubbkvällarna kan du träffa andra likasinnade och få värdefullt kamratstöd.

Nyckelord: