Gästmedlem i en utländsk organisation

TEK har ingått avtal om gästmedlemskap med följande ingenjörsorganisationer i Norden och Australien.

TEK har ingått avtal om gästmedlemskap med följande ingenjörsorganisationer i Norden och Australien:

Australien: Professionals Australia
Island: VFI, TFI och SV
Norge: Tekna
Sverige: Sveriges Ingenjörer
Danmark: IDA

Rätt till gästmedlemskap har TEK:s ordinarie medlemmar som arbetar i landet i fråga och som uppfyller villkoren för medlemskap också i det lokala förbundet. Det kostar inget att vara gästmedlem (förutsatt att TEK-medlemsavgiften har betalats).

Som gästmedlem får du i regel samma rätt till olika tjänster som förbundets egna medlemmar. Medlemskapet omfattar dock inte automatiskt rättegångsförhandlingar vid eventuella anställningstvister eller arbetslöshetsförsäkring. I Sverige och Danmark kan du på egen begäran separat ansluta dig till arbetslöshetskassan, varvid du betalar en separat avgift för detta.  Exakt vilka tjänster du har rätt till som gästmedlem och med vilka eventuella begränsningar får du bäst reda på genom att kontakta förbundet i landet i fråga.

Gästmedlemskapet gäller det år då du flyttar och de två därpå följande kalenderåren, förutsatt att inte ditt TEK-medlemskap eller arbete utomlands upphör före det.

Om du vill bli gästmedlem i något av de ovan nämnda förbunden ska du kontakta TEK. Vi ger dig mer information och en ansökningsblankett. Lämna in blanketten till TEK, så förmedlar vi den till rätt förbund.

Mer information om TEK:s medlemsservice: jasenpalvelu(ät)tek.fi / tfn 09-2291 2291

Nyckelord: