Arbeta utomlands

Arbeta utomlands

Som TEK-medlem hör du till en rörlig yrkeskår. Vi stöder dig i din strävan efter en internationell karriär.

När det blir aktuellt att åka utomlands för att arbeta sker det ofta med kort varsel. Oavsett om du ska arbeta som utsänd arbetstagare eller på basis av ett lokalt avtal är det många detaljer som ska utredas. Vi kan ge dig goda råd om att arbeta och söka arbete utomlands och om allt du måste tänka på i samband med återflyttningen. Om inte annat kan vi åtminstone säga var du kan få den information du behöver.

Bekanta dig med GoinGlobal-tjänsten, där du kan hitta landsspecifik information.

 

Nyckelord: