Arbeta som studerande

Söker du sommarjobb eller en diplomarbetsplats? Är du redan medlem i arbetslöshetskassan? Har du säkerställt på vilka villkor du är beredd att arbeta 37,5 timmar i veckan?

Anställningsvillkoren för en visstidsanställning skiljer sig delvis från villkoren för en anställning som gäller tills vidare. Sommarjobb och andra jobb som utförs av studerande är i allmänhet på grund av sin kortvarighet visstidsanställningar. Efter att du tagit din examen gör du klokt i att satsa på anställningar som gäller tills vidare.

Det är inte lätt att stå i rollen som arbetstagare när det uppstår problem i anställningsförhållandet. Om dina rättigheter som arbetstagare har kränkts behöver du inte ensam kräva att situationen ska rättas till. Vi finns här för dig i alla situationer som kan uppstå i arbetslivet.

1. Bli medlem

Studerandemedlemmar betalar ingen medlemsavgift, och som medlem kan du utnyttja alla tjänster du behöver i arbetslivet.

2. Förbered dig inför löneförhandlingen

Rekommendationen om praktikantlön är en bra utgångspunkt för ditt löneanspråk. Den bygger på uppgifter om sommarjobbslöner från studerande TEK-medlemmar och på prognoser för förändringar i lönenivån. Rekommendationerna om praktikantlön och startlön hittar du här.

3. Var aktiv när du söker jobb

Uppdatera alla relevanta dokument (CV+arbetsansökan+LinkedIn). Läs arbetsplatsannonser och använd de tips för jobbsökning som ges på webbplatsen www.teekkarintyokirja.fi/sv.

"Jag har fortfarande nytta av det jag lärde mig under CV-kliniken, och jag kan varmt rekommendera tjänsten."

Maria Matveinen, examensår 2014

4. Bli medlem i KOKO-kassan

Säkerställ ditt inkomstrelaterade arbetslöshetsskydd redan under studietiden. Du kan ansluta dig till Kassan för högt utbildade KOKO när du är anställd, dvs. fast genast när du börjat ditt första sommarjobb. Genom att bli medlem i KOKO-kassan redan under studietiden kan du trygga din ekonomi och i lugn och ro koncentrera dig på att söka jobb efter din examen.

Arbetsvillkoret uppfylls om kassamedlemmen har arbetat i 26 veckor, minst 18 timmar i veckan, under de 28 månader som föregått arbetslösheten. Studietiden förlänger granskningsperioden med hela sju år. Det innebär att arbetsvillkoret uppfylls redan med några sommarjobb och ett diplomarbete som utförts i ett anställningsförhållande. Arbetet behöver alltså inte ha utförts i ett sträck, utan det kan bestå av flera kortjobb som räknas ihop. Det behöver inte heller ha varit fråga om arbete inom din egen bransch.

Anslut dig till kassan genom att lägga till medlemskap i KOKO-kassan bland dina egna medlemsuppgifter i TEK:s eller TFIF:s webbtjänst eller skicka en begäran om detta till jasenrekisteri(ät)tek.fi eller kansli(ät)tfif.fi. Om du är TFIF-TEK medlem, använd TFIF:s webbsidor.

"En jurist från TEK gick igenom situationen med mig och tog därefter kontakt med arbetsgivaren. Det tog bara några månader att komma fram till en lösning som båda parter var nöjda med."

Aku Lipsanen, examensår 2013

5. Var mån om dina rättigheter

Information om arbetslivets spelregler får du här, via arbetsmarknadskurser på ditt universitet och på olika evenemang som TEK ordnar. Det hjälper dock inte att känna till spelreglerna om man inte följer dem. Om du upplever att du blir felbehandlad ska du kontakta förtroendemannen på din arbetsplats och en jurist vid TEK.

Kom ihåg att ingå ett skriftligt arbetsavtal.

Underteckna inte arbetsavtalet förrän du har förstått alla punkter i det. Om du vill kan du skicka ditt arbetsavtal till en jurist vid TEK så att han eller hon kan granska det.

När anställningen upphör ska du komma ihåg att begära ett arbetsintyg av din arbetsgivare.

 

 

Nyckelord: