Samarbetsförhandlingar

Man kan och bör förbereda sig för recession och samarbetsförhandlingar på den egna arbetsplatsen.

Samarbetsförhandlingar? TEK stöder Dig. 

I bästa fall har man vid samarbetsförhandlingarna kunnat komma överens om vettiga lösningar i stället för förhastade uppsägningar och permitteringar.

I förhandlingarna har man också ofta kunnat komma överens åtminstone om en minskning av antalet personer som ska sägas upp eller ett mjukare sätt att anpassa sig till en konjunkturnedgång.

Försäkra dig om att man på din arbetsplats har valt en förtroendeman som representerar de högre tjänstemännen.

Försäkra dig om att den person som representerar de högre tjänstemännen har en stödgrupp.

Försäkra dig om att den person som representerar de högre tjänstemännen under samarbetsförhandlingarnas gång är i kontakt med de högre tjänstemännens förbund YTN. YTN utser en ombudsman som stöder förhandlingarna och som vid behov sammankallar en stödgrupp bestående av de olika förbundens ombudsmän och jurister.

Försäkra dig om att de högre tjänstemännen vid din arbetsplats har organiserat sig eller genast blir medlemmar i sitt eget YTN-förbund. Läs mera på www.ytn.fi.

Tänk noga efter då du skriver under!

Speciellt i osäkra tider kan man bli erbjuden att underteckna en mängd olika dokument. Det är aldrig så bråttom att man inte har tid att i lugn och ro läsa igenom kontrakten och vid behov låta TEK:s experter granska dokumenten.

Det lönar sig också att noggrant läsa igenom alla punkter i ett nytt arbetskontrakt innan man undertecknar det. Också detta kontrakt kan man för säkerhets skull låta granskas vid TEK:s juridiska enhet.