Intressebevakning

TEK är en stark aktör på arbetsmarknaden och inom utbildnings- och teknologipolitiken.

TEK vakar över sina medlemmars intressen också inom skatte-, social- och sysselsättningspolitiken.

TEK är en av de största medlemsorganisationerna i AKAVA.

I löneförhandlingarna strävar TEK efter att diplomingenjörernas löneutveckling ska motsvara de övriga arbetstagarnas löneutveckling.

På den privata sektorn sköts TEK-medlemmarnas intressebevakning av föreningen De Högre Tjänstemän YTN. I större företag fungerar FHT:s företagsföreningar. De ansvarar lokalt för intressebevakningen.

Avtalen inom den offentliga sektorn i AKAVA sköts av Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf.

TEKs jurister  ger råd i frågor som berör arbetsavtal.

Ta kontakt:  tel.* (09) 229 121 eller via kontaktblanketten (du behöver  medlemsnumret  och lösenord för att logga in).