Työelämä

Arbetsliv

Arbetslivet i Finland är fast baserat på avtal, du behöver inte förhandla om alla frågor på egen hand.

Arbetstid, semester, lön, övertidsarbete och arbetshälsa berör varje löntagare. TEK försvarar din ställning på arbetsmarknaden och jämnar ut din väg genom arbetslivet. Vårt mål är ett bra och motiverande arbetsliv samt hållbara yrkeskarriärer.

Anställningsvillkoren förhandlas mellan arbetstagar- och arbetsgivar-organisationer. TEK förhandlar som en del av förhandlingsorganisationerna inom Akava, YTN och FOSU. Inom den privata sektorn är det ändå viktigt att du även själv är aktiv i löneförhandlingarna. Här får du hjälp av TEK:s lönerådgivning, ”Palkkanosturi” samt karriärtjänster. TEK hör till Akava som främjar de högutbildades ställning på den finländska arbetsmarknaden och påverkar till exempel arbetsmarknadens spelregler, sysselsättnings- och utbildningspolitik samt skatte- och sociala frågor. 

I anställningsfrågor representeras TEK-medlemmarna och alla Akava-medlemmar på arbetsplatser av FÖRTROENDEMÄN valda av en personalgrupp på din arbetsplats. Förtroendemännen hjälper också med att tolka anställnings,- tjänste- ochkollektivavtal. ARBETARSKYDDSOMBUD har som uppgift att sköta frågor relaterade till arbetarskyddet och arbetshälsan på arbetsplatsen. Därtill finns ARBETSPLATSFÖRENINGAR för att stöda medlemmarna i intressebevakningen. Dessa arbetsplatsföreningar består av Akava-medlemmar.

Våra målsättningar:

  • Procentuella allmänna förhöjningar som grund för den personliga löneutvecklingen
  • Ersättning för övertid och restid 
  • Medlemmarnas arbetshälsa och arbetsskydd
  • Samordnande av arbete och familjeliv 
  • Ett motiverande arbetsliv
  • Arbetsvillkor och arbetsförhållanden som motiverar till en lång yrkeskarriär
  • Stöd i situationer där arbetslivet förändras
  • Utveckling av yrkeskunnandet
  • Rätt för fackförbunden att föra talan
  • Främjande av jämställdhet i arbetslivet