Tutkimukset

TEKin edunvalvonta, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja jäsenpalveluidemme kehittäminen perustuu tutkittuun tietoon ja laajassa sidosryhmäyhteistyössä kertyvään asiantuntemukseen.

Senioritutkimus

Yli 60-vuotiaat diplomi-insinöörit ovat työuriinsa tyytyväisiä, aktiivisia kansalaisia. 63 prosenttia vastaajista ei ole koskaan ollut työttömänä.

Tutkimus yt-neuvotteluiden seurauksista

Haastatellut kokevat, ettei kysymyksessä ole aito neuvottelutilanne eikä lopputulokseen päässyt vaikuttamaan. Todellisesta yhteistoiminnasta ei voida puhua.

Sivut