Yhdenvertaisuus työelämässä

Onko työpaikkojen vakiopuheenaiheena yhdenvertainen rekrytointi vai asiattomat vitsit? Yhdenvertaisuus on tekkiläisten työpaikoilla vaihtelevasti esillä. Osalla työpaikoista on hyviä yhdenvertaisuutta edistäviä käytäntöjä, osalla työpaikoista taas rajuakin syrjintää.


Tämä selviää Yhdenvertaisuus työelämässä -tutkimuksesta. Tutkimus toteutettiin TEKin jäsenille suunnatulla kyselyllä sekä haastatteluilla touko-kesäkuussa 2020. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 621 henkilöä, vastausprosentti oli 10. Haastatteluihin osallistui 10 henkilöä.

Kyselyssä selvitettiin ensimmäinen kerran, mikä osuus tekkiläisistä kokee kuuluvansa seksuaalivähemmistöön tai rodullistettuun vähemmistöön, ja miten nämä vähemmistöryhmät kokevat syrjinnän tekniikan alan työpaikoilla. 

Poimintoja tuloksista

  • 14 % kaikista tekniikan alalla työskentelevistä oli kokenut syrjintää kuluneen vuoden aikana. 26 % rodullistettuun vähemmistöön kuuluvista oli kokenut syrjintää, ja 21 % tekniikan alalla työskennelleistä naisista oli kokenut syrjintää. 
  • Seksuaalista häirintää oli kokenut 2 % vastaajista, 1 % ei halunnut vastata. 
  • Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat eivät kokeneet kyselyssä keskimääräistä enempää syrjintää.
  • Kyselystä selviää, että syrjintää ei aina tunnisteta, ja työpaikkojen käytännöt syrjinnästä puhumisessa ja syrjintään puuttumisessa vaihtelevat. 

"Olen tämmönen heteromies miesvaltaisessa insinööritoimistossa, joten en itse välttämättä näe niitä tapauksia vaikka niitä olisikin."

Mies, 30-39 vuotta