Työttömyystutkimus 2017

TEKin työttömyystutkimuksen perusteella tekkiläinen osaa toimia aktiivisesti, vaikka työttömyys osuisi kohdalle. Työttömyystilanteessa toimimiseen on tietoa ja taitoa.

TEK selvitti helmikuussa 2017 tekkiläisten työttömyyteen liittyviä kokemuksia ja uudelleen työllistymistä edistäneitä tekijöitä. Tutkimuksen tavoitteena oli työttömien jäsenten tilanteen parempi ymmärtäminen, edunvalvonnan vahvistaminen ja palveluiden parantaminen.

Kohderyhmä olivat työttömyyspäivärahaa ajanjaksolla 1.11.2013 - 31.12.2016 hakeneet TEKin jäsenet. Suojattu, anonyymi linkki kyselyyn lähetettiin sähköpostitse 5091 jäsenelle. Kyselyyn vastasi 1830 jäsentä (36 %).

Poimintoja tuloksista:

  • Joka neljäs vastaaja oli kokenut useampia työttömyysjaksoja ajalla 1.11.2013 - 31.12.2016.
  • Työttömäksi jäämisen yleisimmät syyt olivat irtisanominen tuotannollis-taloudellisista syistä (39 % vastaajista) ja määräaikaisen työsopimuksen päättyminen (31 %)
  • Kyselyyn vastanneet TEKin jäsenet ovat olleet aktiivisia työn hakemisessa: yli 80 % kertoo hakeneensa avoimia työpaikkoja ja yli 60 % hyödyntää verkostojaan työnhakuun.
  • TEKin palveluita käyttäneet pitävät niitä hyödyllisinä. Avoimissa kommenteissa TEKin palvelut saavat runsaasti positiivista palautetta.
  • Yksi kolmesta vastaajasta on saanut työtarjouksia tai työhönosoituksia TE-toimistolta. Heistä alle puolet kertoo työtarjouksen vastanneen koulutusta tai ammattitaitoa.
  • 66 % vastaajista on pyrkinyt kehittämään ammatillista osaamistaan työttömyyden aikana. Erityisesti yli 1v työttömänä olleet tai yli 40v vastaajat ovat olleet aktiivisia osaamisen kehittämisessä.
  • Tärkein tavoite osaamisen kehittämiselle on ollut mahdollisuus työllistyä mielekkäisiin tehtäviin.

Tulokset: