Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen

30–39-vuotiaista naisista 28 prosenttia ja miehistä 14 prosenttia kokevat, että perhevapaa vaikuttaisi haitallisesti urakehitykseen.

Tutkimme jäsentemme käsityksiä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta sekä perhevapaista. Lisää aiheesta löytyy TEKin Verkkolehdestä.

Näin tutkittiin

 • Kysely toteutettiin verkkokyselynä loka–marraskuussa 2018 osana TEKin työmarkkinatutkimusta.
 • Vastaajat työskentelevät asiantuntija- ja esimiestehtävissä.
 • Kyselyyn vastasi 5 855 henkilöä, joista miehiä oli 75 prosenttia ja naisia 25 prosenttia.

"Nykyisen työnantajani koen turvattomammaksi perhevapaiden kannalta johtuen esimiesasemassa olevien vähäisestä perhevapaiden käytöstä."

Nainen alle 50 vuotta

Keskeiset tulokset

 • Vanhemmuuteen ja erityisesti isyyteen liittyy edelleen piileviä asenteita korkeakoulutettujen työpaikoilla. Työpaikkojen kulttuurissa eli asenteissa ja käytännöissä on paljon petrattavaa.
 • 30–39-vuotiaista naisista 28 prosenttia ja miehistä 14 prosenttia kokee, että perhevapaan pitäminen vaikuttaa haitallisesti työuran kehitykseen.
 • Tekniikan alalla alle 40-vuotiailla naisilla määräaikaiset työsuhteet ovat selvästi yleisimpiä kuin miehillä. Lisäksi naisilla on vähemmän lapsia kuin miehillä.
 • Vastaajien mielestä parhaiten työn ja perhe-elämän yhteensovittamista helpottavat erityisesti joustavat työaikajärjestelyt, etätyömahdollisuus ja perhevastuun jakaminen puolisoiden kesken.
 • Silti vain puolet alle 50-vuotiaista kokee, että työnantaja suhtautuu positiivisesti esimerkiksi lyhennettyyn työaikaan.
 • Vastaajien mielestä perhevapaat eivät jakaudu nyt tarpeeksi tasaisesti. 70 prosenttia naisista ja 55 prosenttia miehistä on sitä mieltä, että vapaat tulisi jakaa tasaisemmin vanhempien kesken.

"Työnantaja oletti minulta samaa tulosta kuin täysipäiväiseltä, vaikka olin osa-aikaisella perhevapaalla. Sain jopa kuulla kysymyksen: Miksi vaimosi ei hoida lapsiasi?"

Mies alle 50 vuotta

Ratkaisuehdotukset

 • Kaikki yhteiskunnasta johtuvat ja työelämässä olevat esteet – myös piilevät – perheen perustamiselle ja lasten hankkimiselle pitää poistaa.
 • Keskeistä on, että työpaikoilla mietittäisiin yhdessä, miten siellä voitaisiin edistää työn ja muun elämän yhteensovittamista. TEK on ollut aloittamassa ja toteuttamassa Isähaaste-kampanjaa, joka kannustaa työnantajia kehittämään työelämää perhe- ja isäystävällisemmäksi.
 • Perhevastuun tulisi jakautua entistä tasaisemmin vanhempien kesken, mikä parantaisi naisten työmarkkina-asemaa. Noin 90 prosenttia alle kouluikäisten lasten vanhemmista on sitä mieltä, että isien pitäisi käyttää enemmän perhevapaita. Nyt vain noin puolet isistä pitää enemmän kuin kolme viikkoa yhteensä yhdeksän viikon isyysvapaasta.
 • Vastaajista neljä viidestä on sitä mieltä, että perhevapaajärjestelmä pitää muokata entistä joustavammaksi, jotta perhevapaita voitaisiin käyttää myös lasten ollessa vanhempia.