Tule haastateltavaksi monimuotoisen työn tutkimukseen!

Jos teet kokopäivätyön ohessa sivutyötä, saat ansioita useasta lähteestä tai työsi koostuu keikoista ja lyhyistä työsuhteista, olet etsimämme henkilö!

Teetkö kokopäivätyön ohessa sivutyötä? Työllistätkö itsesi tai sääteletkö itse työn määrää ja sisältöä? Onko kokopäiväinen ansiotyösi tasaisen työnantajan huomassa vaihtunut keikkoihin, muutaman kuukauden työsuhteisiin ja muuhun vaihtelevampaan työntekoon? Saatko ansioita useasta lähteestä?

Etsimme monimuotoisen työn tekijöitä haastateltaviksi ”Monimuotoinen ansiotyö – käytännöt ja yhteiskunnallinen kehys 2019-2020” -tutkimukseen. Tällä hetkellä Suomessa ei ole ajankohtaista ja kattavaa tutkimustietoa monimuotoisesta työstä, jonka kartuttaminen on tämän tutkimuksen tarkoitus. Haastattelut ovat arvokas tietolähde – osallistumisesi tuottaa tutkimukselle tärkeää tietoa! 

Jos tunnistit itsesi alun kuvauksesta tai koet muuten olevasi sopiva haastateltava, ota rohkeasti yhteyttä! Haastattelu voidaan tehdä kasvokkain tai puhelimitse ja se kestää noin tunnin. Haastatellun henkilöllisyys ei tule esille tutkimuksessa. Haastattelun teemoihin voit tutustua alempana. 

Lisätietoja tutkimuksesta ja haastatteluista antaa dosentti, yliopistotutkija Arja Haapakorpi Tampereen yliopistolta, arja.haapakorpi(ät)tuni.fi tai 050 318 2333.

 

TUTKIMUKSEN KUVAUS

Tutkimuksessa tutkitaan monimuotoista ansiotyötä (multiple job holding), sen kirjoa ja työnteontavan valinnan syitä ja motiiveja, alakohtaisia käytäntöjä sekä yhteiskunnallista kehystä. Monimuotoisella ansiotyöllä tarkoitetaan ansainnan hankkimista monista lähteistä: palkansaajan ja/tai itsensä työllistämisen ansainnan tapojen yhdistämistä ja limittämistä. Monimuotoinen ansiotyö voi olla valittu työnteon tapa tai elämäntapa, mutta myös pakkoon perustuva tapa hankkia toimeentuloa. 

Tutkimusta tehdään kvalitatiivisin menetelmin (Tampereen yliopisto, dos. ja yliopistotutkijat Arja Haapakorpi ja Anu Järvensivu) ja kvantitatiivisella otteella (Palkansaajien tutkimuslaitos, KTT Merja Kauhanen).

Tutkimuksen partnereita ovat Turva ja TELA, Akavan keskusjärjestö, Akavan Erityisalat, Journalistiliitto, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, Suomen Ekonomit, Tekniikan Akateemiset ja Teatteri- ja Media-alan työntekijöiden liitto ry. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto 2019-2020.

HAASTATTELUN KUVAUS

Haastattelu voidaan toteuttaa joko kasvokkain tai puhelimitse ja sen kesto on noin tunti. Haastattelutila sovitaan erikseen kanssasi. Haastatteluun ei tarvitse valmistautua.

Haastattelun pääteemoja ovat:

  • taustatiedot: koulutus, ikä/elämänvaihe ja ammatti
  • millaisista lähteistä hankit ansioita, millaisissa muodoissa ja miten?
  • miksi olet valinnut tällaisen ansiotyön muodon/ miten päädyit tämänkaltaiseen ansiotyöhön?
  • millaisia kielteisiä tai myönteisiä piirteitä liittyy tämänkaltaiseen työn teon tapaan?

Haastattelu on vapaamuotoinen, jotta voit kertoa asiasta omista lähtökohdistasi. 

Tutkimuksessa noudatetaan tutkimuseettisiä sääntöjä ja käytäntöjä. Haastateltavan henkilöllisyys ei tule esille edes välillisesti ja haastateltavia kohdellaan kunnioittavasti.

LISÄTIEDOT

Arja Haapakorpi, VTT, dos., yliopistotutkija
arja.haapakorpi(ät)tuni.fi, 050 3182333

Tampereen yliopisto
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Työelämän tutkimuskeskus
Kalevantie 5, 33014 Tampere

projects.tuni.fi/monimuotoansiotyo/
projects.tuni.fi/multiplejobholding/