TMT 2018 – yrittäjyyskatsaus

Tekkiläiset yrittäjät tienaavat varsin hyvin. Päätoimisilla yrittäjillä bruttovuosiansion keskiarvo on noin 72 000 euroa ja sivutoimisilla yrittäjillä noin 6 300 euroa.

TEKin työmarkkinatutkimuksen mukaan tekkiläiset yrittäjät tienaavat varsin hyvin, joskin pientä pudotusta on edellisestä vuodesta. Verrattuna vuoteen 2017 sekä pää- että sivutoimisten tekkiläisyrittäjien vuosiansiot ovat pysyneet lähes ennallaan. Yritystoimintaan liittyvä bruttovuosiansion keskiarvoissa on pientä laskua, mutta mediaanituloissa ei ole muutosta. Päätoimiset yrittäjät tienasivat 2018 keskimäärin noin 72 000 euroa (76 000 v. 2017), sivutoimiset noin 6 300 euroa (8 500). Mediaanitulot olivat vastaavasti 55 000 ja 2 000 euroa. Laskutettujen päivien keskihinta oli päätoimisilla yrittäjillä 783 euroa ja sivutoimisilla 392 euroa.

Vuoden 2018 tutkimuksessa kysyttiin ensimmäistä kertaa YEL-työtulojen määrää. Päätoimisten yrittäjien keskiarvo oli noin 37 000 euroa, mikä on vain noin puolet heidän todellisista tuloistaan. YEL-työtulon mitoittaminen alakanttiin on tyypillistä, mikä johtuu paljolti siitä, että YEL-vakuutus koetaan kalliiksi ja menoja halutaan karsia. On kuitenkin hyvä muistaa, että YEL-työtulo vaikuttaa paitsi kertyvän eläkkeen määrään, se on myös yrittäjän kaiken sosiaaliturvan, kuten työttömyyskorvauksen ja sairauspäivärahan, perusta ja alimitoitettu työtulo pienentää myös näitä korvauksia.

Ensimmäistä kertaa kysyttiin myös sitä, onko yrittäjä saanut tukia. Noin 30 tukia saaneista prosenttia oli saanut starttirahaa ja lähes puolet jotain muuta julkista rahoitusta esimerkiksi Tekesistä/Business Finlandista. Noin puolet tutkimukseen vastanneista yrittäjistä ei ollut saanut mitään tukia.

Työmarkkinatutkimuksen mukaan TEKin jäsenistä noin 6 prosenttia on yrittäjiä. Heistä päätoimisia yrittäjiä on lähes kolmasosa. Suurimmalta osin tekkiläinen yrittäjyys on sivutoimista oman osaamisen hyödyntämistä, mielenkiinnon seuraamista ja lisäansioiden hankintaa.

Yhdeksän kymmenestä yrittäjäjäsenestä toimii yrityksessä, jonka henkilöstömäärä on alle kymmenen, yksin yrittäjiä on noin puolet. Tekkiläisten yritykset ovat siis pieniä mikroyrityksiä. Valinta yrittäjyydestä on tehty pääosin omasta halusta. Lähes neljä prosenttia on yrittäjä olosuhteiden pakosta esimerkiksi ulkoistuksen seurauksena. Tässä on selvää kasvua edellisiin vuosiin, jolloin osuus oli vain noin kaksi prosenttia. Määrät ovat kuitenkin edelleen pieniä ja eroa voi selittää myös vastaajajoukon edellisvuotta pienempi määrä.

TEKin jäsenten yrittäjyyttä tutkittiin lokakuussa 2018 osana TEKin työmarkkinatutkimusta. Vastaava tutkimus on tehty nyt viitenä peräkkäisenä vuotena. TMT:n yrittäjyysaiheisiin kysymyksiin vastasi 421 TEKin yrittäjäjäsentä.


 

Asiasanat: