TMT 2017 – yrittäjyyskatsaus

TEKin työmarkkinatutkimuksen mukaan tekkiläiset yrittäjät tienaavat aiempaa enemmän. Päätoimisilla yrittäjillä bruttovuosiansion keskiarvo on noin 76 000 euroa ja sivutoimisilla yrittäjillä noin 8 500 euroa.

TEKin työmarkkinatutkimuksen mukaan tekkiläiset yrittäjät tienaavat aiempaa enemmän. Verrattuna vuoteen 2016 sekä pää- että sivutoimisten tekkiläisyrittäjien vuosiansiot ovat nousseet. Yritystoimintaan liittyvä bruttovuosiansion keskiarvo on päätoimisilla yrittäjillä noin 76 000 euroa (68 500 v. 2016), sivutoimisilla yrittäjillä noin 8 500 euroa (7 500). Laskutettujen päivien keskihinta oli päätoimisilla yrittäjillä 785 euroa ja sivutoimisilla 534 euroa.

Työmarkkinatutkimuksen mukaan TEKin jäsenistä noin 6 prosenttia on yrittäjiä. Heistä päätoimisia yrittäjiä on kolmasosa. Suurimmalta osin tekkiläinen yrittäjyys on sivutoimista oman osaamisen hyödyntämistä, mielenkiinnon seuraamista ja lisäansioiden hankintaa.

Yhdeksän kymmenestä yrittäjäjäsenestä toimii yrityksessä, jonka henkilöstömäärä on alle kymmenen, yksin yrittäjiä on noin puolet. Tekkiläisten yritykset ovat siis pieniä mikroyrityksiä. Valinta yrittäjyydestä on tehty omasta halusta. Vain kaksi prosenttia on yrittäjä olosuhteiden pakosta.

TEKin jäsenten yrittäjyyttä tutkittiin lokakuussa 2017 osana TEKin työmarkkinatutkimusta. Vastaava tutkimus on tehty nyt neljänä peräkkäisenä vuotena. TMT:n yrittäjyysaiheisiin kysymyksiin vastasi 532 TEKin yrittäjäjäsentä.

Asiasanat: