SIDOSRYHMÄTUTKIMUS

TEK selvitti syksyllä 2015 sidosryhmien näkemyksiä koulutuksesta, tekniikan kehittämisestä, elinkeinoelämästä ja työelämän edunvalvonnasta.

Tavoitteena oli selvittää TEKin sidosryhmien näkemyksiä koulutuksesta, tekniikan kehittämisestä, elinkeinoelämästä ja työelämän edunvalvonnasta. Samalla kartoitimme järjestömme ja sen tavoitteiden tunnettuutta sidosryhmiemme keskuudessa.

Tutkimus toteutettiin pääasiassa puhelinhaastatteluina sidosryhmille ja sähköisenä kyselynä sisäisesti syksyn 2015 aikana. Kyselyyn vastasi 133 sidosryhmien edustajaa. Tutkimuksen toteutti Tuocon Oy.

Mitä TEKiltä odotetaan?

  • Tekniikan alan tunnettuuden lisäämistä ja popularisointia. Teemoina esimerkiksi uusi teknologia, digitaalisuus ja robotiikka. Uusi teknologia tulisi nähdä mahdollisuutena, ei uhkana.
  • Menestystarinoiden ja onnistumisten esittelyä, positiivisen ilmapiirin luomista
  • Suunnannäyttäjän roolia työelämän uudistamisessa
  • Luonnontieteiden ja matematiikan osaamisen kehittämistä jo peruskouluista lähtien
  • T&K-toiminnan ja tekniikan alan koulutuksen puolesta puhumista.

”Selvillä esimerkeillä tulisi näyttää onnistumisia, toimia uskonluojana. Me voimme edelleen menestyä” (Haastateltava)

”TEKin omassa roolissaan tulisi lähteä rakentamaan joustavuutta. Nyt ei enää löydy työnantajaa, joka pitää sinut töissä työuran alusta eläkkeelle. Lifelong learningistä tulee todellisuutta. Nyt pitää siirtyä siihen, ettei enää valmistuta johonkin – vaan oppiminen jatkuu. TEKin tulee omassa roolissaan viestiä tästä muutoksesta.” (Haastateltava)

 

 

Asiasanat: