Palvelukyselyn tulokset

Haluamme kehittää jäsenpalveluitamme ja keräämme niistä jatkuvasti palautetta.

Linkki palautekyselyyn lähetään kaikille palveluita käyttäneille jäsenille.  

Palautetta kerätään kaikista kahdenvälisistä palvelutapahtumista. Palautteen perusteella arvioidaan kehittämistarpeita ja sovitaan toimenpiteistä palveluiden kehittämiseksi edelleen.

Kiitos kaikille palautetta antaneille!

TuloksET

 

NPS-indeksi = suosittelijat (arvosanan 9-10 antaneet, % vastaajista) - arvostelijat (arvosanan 0-6 antaneet, % vastaajista)

 

Asiasanat: