Palvelukyselyn tulokset

Haluamme kehittää jäsenpalveluitamme ja keräämme niistä jatkuvasti palautetta.

Linkki palautekyselyyn lähetään kaikille palveluita käyttäneille jäsenille. Uudistimme palautekyselyn Q3/2016 alusta. 

Palautetta kerätään kaikista kahdenvälisistä palvelutapahtumista. Palautteen perusteella arvioidaan kehittämistarpeita ja sovitaan toimenpiteistä palveluiden kehittämiseksi edelleen.

Kiitos kaikille palautetta antaneille!

Tuloksia

NPS-indeksi = suosittelijat (arvosanan 9-10 antaneet, % vastaajista) - arvostelijat (arvosanan 0-6 antaneet, % vastaajista)

 

Väittämät 

Asiasanat: