Naisten kokema syrjintä tekniikan alalla

Naisten osuus tekniikan alan osaajista on kasvanut. Tasa-arvoon on kuitenkin vielä matkaa. Monet naiset kertovat kokevansa syrjintää työpaikallaan.

TEK kysyi syksyn 2015 työmarkkinatutkimuksessa jäsenten kokemuksista syrjinnästä tai eriarvoisesta kohtelusta. Vastaajia oli yli 10 000.

Monet tekniikan alalla työskentelevät naiset kokevat syrjintää tai eriarvoista kohtelua työorganisaatioissaan:

  • Joka kolmas nainen ikäluokasta tai toimiasemasta riippumatta kertoo kokeneensa syrjintää tai eriarvoista kohtelua viimeisen vuoden aikana.
  • Naisten syrjintä liittyy varsinkin uralla etenemiseen ja palkkaukseen. Myös vähättelyä, arvostuksen puutetta ja eriarvoista kohtelua esiintyy. 

"Mielenkiintoisimmat tehtävät jaetaan miehille. Pätevät naiset eivät pääse etenemään samalla tavalla."

Nainen, TEKin jäsen

Työmarkkinatutkimuksessa selvitettiin syrjintää tai eriarvoista kohtelua, joka perustuu esimerkiksi sukupuoleen, ikään, terveydentilaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai kielitaitoon. Tuloksia on verrattu myös Tilastokeskuksen Työolotutkimuksella keräämiin tietoihin.

TEKin jäsenet raportoivat enemmän naisiin ja vanhoihin kohdistuvaa, ja vähemmän muihin syihin perustuvaa syrjintää kuin suomalaiset palkansaajat yleensä.

TEKin tavoitteena on työelämän tasa-arvo, monimuotoisuus ja yhtäläiset etenemismahdollisuudet. Tasa-arvoisen työelämän edistämiseen täytyy kiinnittää huomiota.

"Pienempi palkka ja hankala päästä parempiin tehtäviin. Ei koske minua, mutta työkaverit kärsivät."

Mies, TEKin jäsen

 

Asiasanat: