Jäsentutkimus

Palkkauksen parantaminen, työhyvinvoinnin edistäminen, yliopistojen rahoitus, malu-aineiden opetus – näitä jäsenet haluavat TEKin edistävän. Mitä muuta selvisi syksyn 2016 jäsentutkimuksessa?

 

Edunvalvonta

Työelämän edunvalvonnassa vastaajat nostavat tärkeimmiksi tavoitteiksi palkkauksen ja ansiokehityksen parantamisen, ylityö- ja matka-ajan korvaamisen, työhyvinvoinnin edistämisen sekä säännölliseen työaikaan liittyvät tavoitteet. Yli puolet vastaajista nostaa nämä tärkeimpien tavoitteiden joukkoon. 

Luottamusmieheltä neuvontaa saaneet jäsenet ovat siihen tyytyväisiä. 

Erityisesti näitä asioita ajamme ja teemme vuonna 2017:
•    Jäsenten ostovoima turvattava työ- ja virkaehtosopimusten uudistuksella
•    Työelämää kehitettävä reiluksi ja kannustavaksi
•    Työaikalaki uudistettava 
•    Etätyö otettava huomioon työn teon muotona
•    Suomeen kehitettävä uusi, kestävä palkkamalli
•    Parannamme luottamusmiesverkoston kattavuutta ja koulutamme luottamusmiehiä

VAIKUTTAMINEN

Jäsenet haluavat TEKin vaikuttavan yliopistojen rahoitukseen sekä malu -aineiden opetukseen peruskouluissa ja lukioissa. Yritysten T&K-toiminnan edistäminen ja yrittäjänä toimimisen helpottaminen saavat myös kannatusta. Opiskelijajäsenet toivovat huomiota myös opintotukeen ja alkuvaiheen yritysten rahoitukseen.

Erityisesti näitä asioita ajamme ja teemme vuonna 2017:
•    Yrittäjille ja itsensätyöllistäjille luotava turvaverkko 
•    Digitalisaation, robotisaation ja uuden teknologian hyödyt otettava täyskäyttöön
•    Tutkimukseen ja tuotekehitykseen panostettava
•    Oman osaamisen kehittäminen tehtävä kannustavaksi

Jäsentutkimus toteutettiin elo-syyskuussa 2016. Kysely lähetettiin noin 15 000 TEKin jäsenelle (satunnaisotanta). Kyselyyn vastasi 2506 jäsentä. 

Suurkiitos kaikille vastanneille!

Lisää jäsentutkimuksen tuloksia.

 

Asiasanat: