Etiikka tekniikan alalla

Minkälaisia eettisesti ongelmallisia tilanteita sinä olet kohdannut työelämässä? Miten TEK voisi tulevaisuudessa tukea jäseniään eettisten kysymysten käsittelyssä ja ratkaisemisessa?

TEK toteuttaa yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa kyselyn, jossa kartoitamme millaisia eettisesti ongelmallisia tai arveluttavia tilanteita jäsenistömme kohtaa.

Kysely lähetetään satunnaisotannalla valituille TEKin täysjäsenille. Mikäli saat linkin kyselyyn, toivomme, että vastaat kyselyyn riippumatta siitä, oletko kohdannut eettisesti ongelmallisia tilanteita tai et. Näin saamme kuvan ongelmien yleisyydestä.

Kyselyn pituus riippuu siitä, haluatko kertoa kohtaamistasi eettistä ongelmatilanteista. Muiden osioiden vastausaika ilman esimerkkitilanteiden kuvailua on yhteensä alle 10 minuuttia.

Tutkimuksen tuloksia käytetään TEKin jäsenistölleen antaman eettisen tuen ja neuvonnan kehittämiseen sekä teknisen alojen koulutusohjelmissa olevien eettisen tavoitteiden konkretisointiin osaksi opetusta.

Tutkimuksen kaikki tiedot käsitellään nimittöminä. Raakadata on anonymisoituna tutkijoiden käytettävissä, mutta tapauskuvaukset poistettuina, ellei niihin ole kyselyssä annettu erikseen lupaa.

Lisätietoja tutkimuksesta:

  • prof. Hannu-Matti Järvinen (hannu-matti.jarvinen(ät)tuni.fi)
  • projektitutkija Ulla-Talvikki Virta (Ulla-talvikki.virta(ät)tuni.fi

Mikäli et ole saanut linkkiä kyselyyn mutta haluaisit osallistua, ota yhteyttä: susanna.bairoh(ät)tek.fi

 

SURVEY ON ETHICS IN THE FIELD OF TECHNOLOGY

TEK, in co-operation with the Tampere University, is conducting a survey in which we map out ethically problematic or questionable situations facing our members.

The questionnaire will be sent to the full members of TEK selected at random. If you receive a link to the survey, we hope you will respond to the survey regardless of whether you have encountered ethically problematic situations or not. This gives us an idea of the prevalence of the problems.

The length of the survey depends on whether you want to tell us about the ethical issues you face. The response time for the other sections, without describing the example situations, is less than 10 minutes in total.

The results of the research will be used to develop the ethical support and advice provided by TEK to its members, and to concretize the ethical goals in the engineering degree programs as part of education.

All data in the study will be treated anonymously. Raw data is available anonymously to researchers, but case descriptions are deleted unless specifically authorized in the survey.

Further information on the study:

  • prof. Hannu-Matti Järvinen (hannu-matti.jarvinen(ät)tuni.fi)
  • project researcher Ulla-Talvikki Virta (Ulla-talvikki.virta(ät)tuni.fi

If you have not received an invitation but wish to respond to the survey, please contact Susanna Bairoh, susanna.bairoh(ät)tek.fi.