Asiantuntijatyö muuttuu

TEK tutkii digitalisaation vaikutusta tietotyöhön ja organisoitumiseen yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston InnoSpring Catch-tutkimushankkeen kanssa.

Palkkatyön määrä vähenee, mutta tehtävä työ ei. Automaation ja tekoälyn kehittyminen hävittää rutiinityötä, mutta samalla syntyy uudenlaisia työtehtäviä. Moni miettii itsensä työllistämistä vaihtoehtona vakituiselle palkkatyölle. 

TEK tutki digitalisaation vaikutusta tietotyöhön ja organisoitumiseen yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston InnoSpring Catch-tutkimushankkeen kanssa.

Jos vastasit kyselyyn, arvostamme osallistumistasi! Tutkimuksen tulokset on nyt julkaistu (alla linkki tuloksiin).

InnoSpring Catch- Tekes-projektissa tutkittiin Internet–talouden mahdollistamia uusia työn, yhteistyön ja liiketoiminnan (arvon luonnin) organisoitumisen muotoja. Tutkimme, identifioimme ja mallinnamme erityyppisiä nopeita organisoitumisen muotoja, määritämme niitä mahdollistavat kriittiset tekijät, yhteistyö- ja liiketoimintamalleja sekä lisäämme tietoa uusien organisoitumismuotojen johtamista ja hyödyntämisestä myös perinteisillä toimialoilla.

Tutkimuskysymykset:

  • Mitkä ovat uusien organisoitumismuotojen (hajautetun, tehtäväkohtaisen ja nopean asiantuntijayhteistyön organisoinnin ja johtamisen) edellytykset ja kriittiset tekijät?
  • Miten uusia organisoitumisen muotoja voidaan käsitteellistää ja millaisia erilaisia organisoitumisen muotoja voidaan identifioida?
  • Miten hajautunutta ja erilaista osaamista voidaan yhdistää luovasti, nopeasti ja arvoa tuottavasti erilaisissa konteksteissa, kuten organisaation sisäisessä, organisaatioiden ja erilaisten toimijoiden välisessä, alueellisessa ja globaalissa yhteistyössä?
  • Miten uusia ja dynaamisia organisoitumisen muotoja voidaan hyödyntää ja johtaa kilpailukyvyn saavuttamiseksi ja keskeisenä osana organisaation strategiaa? 

Ketterän organisoitumisen johtamisen ytimessä on erilaisten asiantuntijoiden yksilöllisten tuottavuustekijöiden (tiedon jakaminen ja suojaaminen, luovuus ja motivaatio) mahdollistaminen, sekä kutakin tehtävää varten kootun monialaisen asiantuntijajoukkueen työskentelyn ei-hierarkkinen, mutta tuloksellinen johtaminen (luottamus, yhteisöllisyys, luovuus, yhteinen ymmärrys, tavoite ja päätökset).

Lataa tulokset tästä

Lisätietoja

Tutkijoiden ResearchGate -profiilit:

Kirsimarja Blomqvist 
Anna-Maija Nisula
Heidi Olander
Kaisa Henttonen
Jukka-Pekka Bergman

 

Asiasanat: