Ammatillinen yhdistystoiminta - klubien takahuoneista sosiaaliseen mediaan

Johanna Ahopellon tutkimus käsittelee ammattijärjestön perusluonteen muutosta vuosikymmenten varrella.

Miksi akateemisesti koulutetut ihmiset tahtovat käyttää vapaa-aikaansa juuri TEKin kaltaisen yhteisön yhteiseksi hyväksi?

Usein pohditaan, miksi ei liitytä, miksi ei osallistuta –  tutkimus lähestyy tätä kysymystä positiivisen ajattelun kautta: miksi liitytään? Mitä meillä on tarjottavanamme muille?

Millainen yhteisö on teknillinen alueseura? Ja onko tämän toiminnan perusluonne muuttunut vuosikymmenten varrella, ja jos on, mihin suuntaan, ja miten sitä voi vielä kehittää?

Tekniikan kehitys on mahdollistanut aiempaa helpomman vuorovaikutuksen. Voimme viestiä reaaliajassa, tarvitsematta edes tavata toisiamme kasvotusten. Sosiaalinen media tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia yhteisön keskinäiseen viestintään, verkostosuhteiden ylläpitoon, tiedon, kuvien ja viestien jakamiseen, edelleen lähettämiseen ja osallistumiseen.

Sosiaalista mediaa ei pidä nähdä uhkana yhteisille illanvietoille, vaan erilaisena, täydentävänä ja ennen kaikkea vuorovaikutteisena yhteydenpitomuotona.