TEK-lehti

TEK-lehdessä käsitellään ajankohtaisia tekniikan alaan, työelämään ja TEKin toimintaan liittyviä aiheita.

TEK-lehti on Tekniikan akateemiset TEKin jäsenlehti. TEK-lehti seuraa työelämän, yhteiskunnan ja tekniikan kehitystä jäsenkuntansa näkökulmasta. Artikkeleissa kerrotaan TEKin toiminnasta ja jäsenistä yhteisöllisyyttä vahvistaen.

TEK-lehti on luettavissa verkossa osoitteessa lehti.tek.fi.

Vuodesta 2013 alkaen TEK-lehdet löytyvät myös näköislehtinä.

Mediatiedot

 

Asiasanat: