2009

2009

Vienti alkaa hyytyä
TEKin jäsenmäärä kasvaa

Vuosikausia Suomelle hyvinvointia jauhanut vientiteollisuus notkahti ja korkeasti koulutettuja, myös TEKin jäseniä, joutui työttömiksi suurin joukoin.

Valtion tutkimusalojen diplomi-insinöörit VTDI liittyi osaksi TEK-yhteisöä ja yksittäiset jäsenet liittyivät TEKin henkilöjäseniksi. Samalla VTDI siirtyi STTK:sta Akavaan. TEKin jäsenmäärä ylitti 70.000.

TEKin käynnistämä ja fasilitoima teknillisen korkeakoulutuksen strategiatyö valittiin EU:n parhaiden sidosryhmäkäytänteiden joukkoon. TEK ja uusi Insinööriliitto osallistuivat ilmastokeskusteluun julkaisemalla Insinöörien ilmasto-ohjelman.

suomi translation unavailable for Vuoden media 1.