1990

1990

DI-koulutuksen sisäänottoja kasvatettiin
Iloisen teekkarin kauhea kohtalo -videolla heräteltiin lukiolaisten kiinnostusta tekniikkaan

Teknillisten korkeakoulujen sisäänottomääriä oli kasvatettu vuosien ajan, ja järjestöissä alettiin kantaa vakavaa huolta parhaan opiskelija-aineksen rekrytoinnista alalle. STS tuotti yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa esitysmateriaaleja ja videoita koulujen opinto-ohjaajien käyttöön. Yläasteikäisiä, omana hankkeenaan erityisesti tyttöjä, kannustettiin valitsemaan laajoja kursseja matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa ja lukiolaisia suuntautumaan tekniikan alalle.

Ammatinvalintamateriaalien helmenä voi pitää Iloisen teekkarin kauhea kohtalo –videota, joka tarjoaa mainion ajankuvan tekniikan alasta sekä ammattilaisten ja opiskelijoiden mietteistä. Kehyskertomuksen päätähtenä nähdään Kari Heiskanen, inserteissä tekniikan ammattilaisten haastatteluja ja myös opiskelijaelämää RWBK:n säestyksellä.

 

 

 

suomi translation unavailable for Vuoden media 1.