1973

1973

Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelukunta YTN perustetaan

Edellisenä vuonna STS:n yhteyteen perustettu työmarkkinaedunvalvontajärjestö KAL (Korkeakouluinsinöörien ja Arkkitehtien Keskusliitto) perusti yhdessä lähijäärjestöjen kanssa Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelukunta YTN:n.

Yhteistyöorganisaation perustaminen yksittyisen sektorin työehtoneuvotteluja varten yhdessä lähiliittojen kanssa oli tarpeen, koska diplomi-insinöörit eivät muodostaneet omaa henkilöstöryhmäänsä työpaikoilla, vaan kuuluivat ylempiin toimihenkilöihin yhdessä muiden asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien kanssa.

suomi translation unavailable for Vuoden media 1.